Sök efter:

iSvar Vi svarar 24/7 VäljAlternativ

Pris/30 dagar, samt 2 kr/samtal

Standard 180 kr - Ej knappval

DEMO 08 43737033 Valfri hälsningsfras, t.ex.: "Hej och välkommen till xxxx. Kan vi nå dig på telefonnummer………. -tryck 1, annars tryck 2. Vi har tagit emot ditt telefonnummer och kommer att ringa upp dig snarast. Vill du lämna ytterligare information - lämna ett meddelande efter signalen."

Meny 300 kr - Menyer

DEMO 08 55119763 T.ex: Hej och välkommen till xxxx. För försäljning – tryck 1. För support - tryck 2. För övriga frågor – tryck 3. För akut säkerhetsfråga – tryck 4 så vidarekopplas ni till väktare.

Meny + Undermenyer 420 kr

DEMO 08 40071199 Exempel: 5 huvudmenyer: Kunden trycker 4 – "Felanmälan" och hamnar i en undermeny med följande knappval: hissar – 1, vatten- och avlopp – 2, el – 3, fönster – 4 osv.

Samtalsrapport

direkt via mail eller SMS med information om ärende, tidpunkt, kontaktuppgifter (och aktuellt saldo).

Vidarekoppling

Vi kan t.ex. be kunden trycka 5 för att kopplas till jouren.

Inga bindningstider

Ni förskottsbetalar till en pott.(Aktuellt Saldo anges i samtalsrapporten)