Alternativ

Standard 180 kr

kolonn Telefonpassning (DEMO 08 55113981) Ej knappval. Valfri hälsningsfras (Första meningen) med eller utan företags-/föreningsnamn: "Hej och välkommen till xxxx AB. Kan vi nå dig på telefonnummer………. -tryck 1, annars tryck 2. Vi har tagit emot ditt telefonnummer och kommer att ringa upp dig snarast. Vill du lämna ytterligare information - lämna ett meddelande efter signalen."

Meny 270 kr

(DEMO 08 55119763) Upp till 9 knappvalsmenyer, men vi rekommenderar max 5 (fler upplevs som jobbiga av kunden). "Hej och välkommen till xxxx AB. För försäljning – tryck 1. För support - tryck 2. För övriga frågor – tryck 3. För akut säkerhetsfråga – tryck 4 så vidarekopplas ni till väktare."

Meny+ 360 kr

(DEMO 08 55117100) Förutom tjänsterna i "Standard" och "Meny" erbjuds även undermenyer. Exempel med 5 huvudmenyer: Kunden trycker 4 – "Felanmälan" och hamnar i en undermeny med följande knappval: hissar – 1, vatten- och avlopp – 2, el – 3, fönster – 4 osv.

Gemensamt för alla alternativ

 Vår telefonpassning gör att Samtalen besvaras när du inte kan och hanteras som du önskar.

RÖSTER Vi erbjuder telefonröster för en bra
kundupplevelse. (Ni kan även spela in själva).

INGA BINDNINGSTIDER
Ni förskottsbetalar till en pott.
kolonn Telefonpassning (Aktuellt Saldo anges i samtalsrapporten)

VIDAREKOPPLING Exempel: Ni kan t.ex. be kunden trycka 5 för att kopplas till jouren.

SAMTALSRAPPORT skickas via e-post eller SMS med information om ärende, tidpunkt, kontaktuppgifter (och aktuellt saldo). Mer information om rapporter hittar du här...

Samtalsrapporter mailas direkt eller vid specifika tider.

LÅGA PRISER


Meny+ exempel

Hej och välkommen till Bostadsrättsföreningen Solängens felanmälan! Nu följer ett antal val

  • För felanmälan vitvaror - tryck 1
  • Felanmälan vatten och avlopp - tryck 2
  • Felanmälan fönster - tryck 3
  • Övriga fel - tryck 4
  • För akuta fel - tryck 5,så kopplas du till jouren
   »   Kunden trycker 1:

Vi kommer att ringa dig på tel. 08-543 22 10.
Passar det, tryck 1; Annars tryck 2.

   »   Kunden trycker istället 4:

Vänligen redogör för felet efter signalen så ringer
vi upp. Tack för samtalet!