Rapporter

Vi skickar rapporter med information om vem som har ringt samt vad kunden önskar etc.

Nedan visas hur en rapport kan se ut.

iSvar Rapport 2020-08-10 14:00


 Mottagna samtal som ska hanteras
 Samtal mottaget   Telefon #   Ärende   Meddelande 
2020-08-10 06:15  0855113625   Försäljning    Lyssna 
2020-08-10 10:09  0850800000   Support    
2020-08-10 11:02  020252020   Övrigt    
2020-08-10 12:39  0858775500   Övrigt    


 Mottagna samtal som avbrutits av kunden
 Samtal mottaget   Telefon # 
2020-08-10 10:14  020595959 


 Saldo: 789.00 SEK

www.isvar.se