Telefonpassning iSvar

Vidarekoppling

För att aktivera telefonpassning ska ni vidarekoppla telefonen. Ni kan välja när samtal ska vidarekopplas till oss.

Här följer en kort guide om hur ni vidarekopplar telefonen.

Kontroll: *#61# LUR
Urkoppling: ##61# LUR

vid Ej Svar

Gör så här.

 1. Lyft luren
 2. Tryck *61*
 3. Tryck numret dit samtalen ska vidarekopplas (t.ex. 0855112233)
 4. Tryck *
 5. Tryck in den tid mellan 5 till 60 sek som telefonen ska ringa innan samtalet kopplas vidare
 6. Tryck #
 7. En röst bekräftar din beställning
 8. Lägg på luren
Telefonpassning Hermes

Som exempel skulle det då kunna vara att du trycker: *61*0855112233*60#.

Om ni istället vill använda standardinställningen som innebär vidarekoppling efter fem signaler trycker ni # direkt efter telefonnumret dit samtalen ska vidarekopplas (t.ex. *61*0855112233#).


vid Upptaget

Gör så här

 1. Lyft luren
 2. Tryck *67*
 3. Tryck nummer dit samtalen ska vidarekopplas (t.ex. 0855112233)
 4. Tryck #
 5. En röst bekräftar din beställning
 6. Lägg på luren

Som exempel blir det då: *67*0855112233#. När tjänsten är aktiverad ges en hackad kopplingston när du lyfter luren igen.


Telefon avstängd eller saknar täckning

kolonn Telefonpassning

Gör så här

 1. Lyft luren
 2. Tryck *62*
 3. Tryck nummer dit samtalen ska vidarekopplas (t.ex. 0855112233)
 4. Tryck #
 5. En röst bekräftar din beställning
 6. Lägg på luren

Permanent vidarekoppling

Gör så här

 1. Lyft luren
 2. Tryck *21*
 3. Tryck nummer dit samtalen ska vidarekopplas (t.ex. 0855112233)
 4. Tryck #
 5. En röst bekräftar din beställning
 6. Lägg på luren

Som exempel blir det då: *21*0855112233#. När tjänsten är aktiverad ges en hackad kopplingston när du lyfter luren igen.