Telefonpassning företag

exempel

Telefonpassning Hermes

Många småföretag vi varit i kontakt med tycker det är svårt att hinna svara i telefon och kunderna upplever att det är svårt att få kontakt. Många hinner helt enkelt inte svara i telefonen eftersom dom är upptagna med jobb.

Hur funkar det?

Med telefonpassning hos iSvar får ni ett telefonnummer avsett för ert företag. Om ni redan har ett telefonnummer kan detta vidarekopplas till ert iSvar nummer.

När kunden ringer svarar iSvar automatiskt och guidar personen genom en eller flera menyer. Via knappvalsmenyer anger kunden vad denne behöver hjälp med. Därefter kan iSvar hjälpa direkt genom upplysningar eller ta kontaktuppgifter och erbjuda kunden att bli uppringd.

Vid akuta ärenden kan iSvar även vidarekoppla samtalet eller skicka (även långa) SMS.